Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu

KLJUČNI PODATKI

KONTAKTNA OSEBA

Inge Kuper

01 478 8562

IZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

Pošljite povpraševanje

Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu so dolžni opraviti strokovni delavci za varnost pri delu. Strokovni izpit lahko opravljajo tudi delodajalci, ki sami prevzamejo opravljanje strokovnih nalog varnosti pri delu.

Strokovni izpit iz varnosti in zdravja pri delu obsega:

  • strokovni izpit ali
  • splošni del strokovnega izpita.

 

Pogoj za pristop k izpitu

Na izpit se lahko prijavi vsak, ne glede na stopnjo ali smer izobrazbe. 

Kandidat se odloči za opravljanje strokovnega izpita ali splošnega dela strokovnega izpita glede na pogoje za opravljanje strokovnih nalog iz varnosti in zdravja pri delu, ki so določeni s Pravilnikom o pogojih, ki jih mora izpolnjevati strokovni delavec za varnost in zdravje pri delu (Uradni list RS, št. 109/11, 77/19).

Kandidat lahko opravlja strokovni izpit brez prej opravljanega splošnega dela strokovnega izpita.

 

Prijava in odjava

 

 

Za prijavo izpolnite prijavni obrazec. Pošljite ga na gp.mju@gov.si.

Odjavo lahko pošlje odgovorna oseba oz. plačnik izpita po e-pošti na gp.mju@gov.si.

Če kandidat 10 dni pred izpitnim rokom, na katerega se je prijavil, ne prejme obvestila o razporedu na izpit, naj se nemudoma obrne na koordinatorja izpita.

Cena in način plačila

Stroški izpita se poravnajo po opravljenem strokovnem izpituNaročilnica ni potrebna. DDV se ne obračuna v skladu z 8. točko 42. člena ZDDV-1.

 

  cena
Strokovni izpit 136,00 EUR
Splošni del strokovnega izpita


Potek izpita

Tako splošni kot strokovni izpit obsegata pisni in ustni del.

Pisni del strokovnega izpita obsega izdelavo pisne naloge, s katero kandidat izkaže svojo usposobljenost, da v skladu s pravili stroke varnosti in zdravja pri delu ter upoštevanjem predpisov pripravi strokovne podlage za ocenjevanje tveganja in izjavo o varnosti. 

Član izpitne komisije kandidatu določi pisno nalogo najmanj 30 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita in o tem hkrati obvesti Ministrstvo za javno upravo. Naslov naloge ni nujno vezan na delo, ki ga trenutno opravlja kandidat. Namen naloge je samostojna izdelava ocene tveganja za katerokoli delovno mesto, saj bo kot strokovni delavec lahko kadarkoli opravljal strokovne naloge tudi v drugih delovnih okoljih. Kandidat mora pisno nalogo v elektronski obliki predložiti članu komisije, ki je kandidatu določil pisno nalogo, in Ministrstvu za javno upravo najmanj 10 dni pred dnevom opravljanja strokovnega izpita.

Če kandidat brez opravičenega razloga v navedenem roku ne predloži pisne naloge ali določenega dne ne pristopi k opravljanju strokovnega izpita, se šteje, da strokovnega izpita ni opravil.

Ustni del strokovnega izpita ali splošni del strokovnega izpita obsega preizkus znanja iz programa izpita ter zagovor pisne naloge. 

 

Program izpita

Vsebino strokovnega izpita splošnega dela najdete na povezavi.

Vsebino strokovnega izpita najdete na povezavi.

Navodila za pripravo pisne naloge najdete na povezavi

 

Na spletni strani MDDSZEM, IRSD (Inšpekcija nadzora varnosti in zdravja pri delu | GOV.SI) je objavljen priročnik, ki vam bo v pomoč pri pripravi na SI VZD: Prirocnik-VZD.docx (live.com).

 

Vsebinska vprašanja

Za vprašanja v zvezi z vsebino in pogoji za opravljanje izpita je pristojen MDDSZEM, Direktorat za delovna razmerja in pravice iz dela, Sektor za varnost in zdravje pri delu. (01 369 77 08; gp.mddsz@gov.si)

 

Predpisi in literatura

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.