Spoštovani izpraševalci,

dobrodošli na naši novi spletni strani. Na tem mestu boste našli informacije in dokumente, ki jih potrebujete za svoje delo na Upravni akademiji.  

 

 

JAVNO POVABILO za sodelovanje izpraševalcev na preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za obdobje petih (5) let

Na podlagi prvega odstavka 9. člena Uredbe o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku (Uradni list RS, št. 75/13 in 29/14) Ministrstvo za javno upravo objavlja JAVNO POVABILO za sodelovanje izpraševalcev na preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za obdobje petih (5) let.

Javno povabilo lahko prenesete na povezavi.

Obrazec Prijava lahko prenesete na povezavi.

Način in rok predložitve prijave: kandidati za izpraševalce naj pošljejo svojo prijavo najkasneje do 19. 1. 2024 po elektronski pošti na naslov: gp.mju@gov.si.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etična načela članov izpitnih komisij strokovnih izpitov

 

 1. PROFESIONALNOST IN STROKOVNOST
  Član izpitne komisije pri izvedbi izpita ravna strokovno in odgovorno ter upošteva pravice in dolžnosti kandidatov kot tudi drugih članov komisije. Svoje strokovno znanje kakor tudi kompetence na področju preverjanja znanja ves čas obnavlja in nadgrajuje ter se udeležuje ustreznih usposabljanj. Sodeluje s člani izpitne komisije in strokovno argumentira lastne in skupne odločitve.


 2. USTREZNA KOMUNIKACIJA IN MEDOSEBNI ODNOSI
  Pri pripravi pisne naloge navede jasna navodila. Na ustnem delu izpita postavlja jasna in razumljiva vprašanja, pozorno posluša in podaja ustrezne povratne informacije. Njegov odnos do sogovornikov je vljuden, spoštljiv in strpen.


 3. STROKOVNOST PREVERJANJA ZNANJA
  Zna primerjati kandidatovo znanje s postavljenimi standardi. Upošteva kriterije in merila za preverjanje znanja in je pravičen do vseh kandidatov. Ocenjuje znanje, ne kandidata. Kandidatu poda povratno informacijo o tem, katera znanja že ima in katera mora še osvojiti.


 4. OSEBNA INTEGRITETA
  Prizadeva si za pošteno in nepristransko izvedbo izpita pri vsakem kandidatu ne glede na okoliščine. Če je s kandidatom v sorodstvenem razmerju ali kakor koli drugače v konfliktu interesov, se izloči in ne sodeluje v izpitni komisiji. 


 5. VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV
  Varuje podatke in informacije o kandidatih in preverjanju znanja, s katerimi pride v stik pri opravljanju svojega dela. Ne posreduje in ne komentira rezultatov preverjanja nikomur zunaj postopka izpita.

 

Higienska priporočila 

 

Člane/-ice izpitnih komisij prosimo, da pri svojem delu upoštevajo priporočila za izvajanje izpitov na Upravni akademiji, ki smo jih pripravili na podlagi higienskih priporočil NIJZ.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.