Obveščamo vas, da vsa usposabljanja na daljavo še naprej potekajo po predvidenem urniku. Izpiti potekajo kot načrtovano. Glede vseh drugih sprememb vas bomo obveščali sproti.

Mag. Saša Jazbec

Saša Jazbec je magistrica ekonomskih znanosti s področja listinjenja premoženja, zaposlena v Ministrstvu za finance. Od 2014-2017 je kot generalna direktorica Direktorata za proračun vodila upravljanje in konsolidacijo javnih financ, od 2017 do 2020 pa je bila v dveh vladah državna sekretarka, zadolžena za področja upravljanja državnega proračuna in javnih financ sektorja država, javnega računovodstva, nadzora proračuna in javnih plačil. V tem obdobju so bili s proračunsko ekipo ključni predlagatelji ukrepov za javnofinančno konsolidacijo, prav tako se je pobliže seznanila z davčnim, pokojninskim in zdravstvenim sistemom ter sistemoma socialne varnosti in plač v javnem sektorju. 

Zavzema se za učinkovito porabo javnega denarja, za k ciljem in merljivim kazalnikom usmerjen proračun ter za dolgoročno vzdržnost in transparentnost javnih financ. Pod njenim vodstvom je bila vzpostavljena spletna stran https://proracun.gov.si, kjer so dnevno dostopni osveženi podatki o stanju v državnem proračunu (prihodkih in odhodkih), desetletna zgodovina javne porabe po posameznih področjih in vsi projekti v teku, ki se sofinancirajo iz državnega proračuna. Zdaj se intenzivneje ukvarja s finančnim opismenjevanjem in je avtorica poljudnih člankov s področja javnih financ. Zagovarja tezo, da so javne finance naš denar in da je prav, da vemo, kaj se z njim dogaja. Na svoji poklicni poti se je ukvarjala s trgi dolžniških vrednostnih papirjev in izvedenih finančnih instrumentov, upravljanjem deviznih rezerv, premoženja in tveganj ter poslovnim svetovanjem. 

Izvaja

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.