IS MUZA – Usposabljanje kadrovikov za uporabo inf. sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih

KLJUČNI PODATKI

KONTAKTNA OSEBA

TERMINI

IZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

Pošljite povpraševanje

Logotip ESS

 

 

 


Ciljna skupina: kadroviki zaposleni v državni upravi za uporabo Informacijskega sistema za upravljanje in razvoj zaposlenih v organih državne uprave - IS MUZA. 

Udeleženci osvojijo veščine izvedbe kadrovskih procesov, ki so podprti v IS MUZA, in sicer:

 • priprava na izvedbo razvojnih pogovorov v organu, ki vključuje organizacijo procesa presoje in samo-presoje kompetenc ter ugotavljanje potreb po usposabljanjih in
 • uporaba internega trga dela, znanja in priložnosti v organih državne uprave

Cilj:

 • prepoznavanje vloge kadrovske službe pri izvajanju razvojnih pogovorov
 • opolnomočiti kadrovike, da s pomočjo IS MUZA uspešno izpeljejo pripravo na izvedbo razvojnih pogovorov, katere morajo vodje, skladno s 105. členom Zakona o javnih uslužbencih, obvezno izvesti
 • opolnomočiti kadrovike za podporo vodjem in zaposlenim pri izvedbi razvojnih pogovorov in presoji in samo-presoji kompetenc
 • usposobiti kadrovike za pregled zbira potreb po usposabljanjih
 • opolnomočiti kadrovike za uporabo ter prepoznavanje dodane vrednosti oživitve internega trga dela, znanja in priložnosti v organih državne uprave
 • okrepiti strateško kadrovsko vlogo kadrovskih služb

Vsebina:

 • Kadrovika usposobiti za uspešno pripravo na izvajanje razvojnih pogovorov, s pomočjo IS MUZA
  • izbira obrazca ter priprava ciklusa za izvedbo razvojnih pogovorov
  • organizacija procesa izvajanja razvojnih pogovorov ter procesa presoje in samo-presoje kompetenc v okviru t.i. ciklusa
  • urejanje podatkov oziroma administracija javnih uslužbencev na nivoju organa – podatki o personalnih mapah, e-mail naslovih ter vodij za posameznega JU
  • nudenje pomoči vodjem pri pripravi podatkov in urejanju ciklusa za aktiviranje izvedbe razvojnih pogovorov in presoje kompetenc
  • nudenje pomoči vodjem in zaposlenim pri izpolnjevanju obrazca razvojnega pogovora in vprašalnika presoje in samo-presoje kompetenc
  • zaključevanje ciklusa, znotraj katerega se izvedejo razvojni pogovori
  • pregled zbira potreb po usposabljanjih;
  • pregled analitike in statistike, namenjene kadrovskim službam v okviru IS MUZA
 • Kadrovika usposobiti za uporabo internega trga dela, znanja in priložnosti v IS MUZA
  • vnos objav potreb po delu ter objav z namenom ugotavljanja možnosti premestitev javnih uslužbencev
  • pregled prispelih prijav s strani javnih uslužbencev na objave kadrovske službe
  • izkazovanje interesov na objave javnih uslužbencev in na objave drugih kadrovskih služb
  • iskanje določenega znanja, izkušenj ali veščin med zaposlenimi v okviru imenika javnih uslužbencev

Usposabljanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru projekta Učinkovito upravljanje zaposlenih, aktivnost IS MUZA.

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.