Integriteta pri delu v javnem sektorju

KLJUČNI PODATKI

KONTAKTNA OSEBA

Irena Androjna

01 478 1871

TERMINI

IZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

Pošljite povpraševanje

Logotip ESS

 

 

 


Ciljna skupina: zaposlenim v javnem sektorju ter članom organov upravljanja in/ali nadzora javnega sektorja za prepoznavanje in preprečevanje tveganj za korupcijo, nasprotja interesov in drugih neetičnih ravnanj pri izvajanju javnih nalog.

Cilje skupine udeležencev so zlasti: javni uslužbenci, zaposleni v kabinetih državnih organov; člani Uradniškega sveta in člani Inšpekcijskega sveta; javni uslužbenci v javnih zavodih, javnih agencijah, javnih skladih, inštitutih, ministrstvih, organih v sestavi, vladnih službah in upravnih enotah; javni uslužbenci v lokalni samoupravi – javni uslužbenci občinskih uprav; župani, podžupani, občinskim svetniki, inšpektorji; občinski redarji; člani organov upravljanja ali/in nadzora javnega sektorja: direktorji, ravnatelji, predstojniki javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov; člani svetov javnih zavodov, javnih agencij in javnih skladov in predstavniki ministrstva istega področja; člani nadzornih odborov občin.

Cilj: 

 • predstavitev naslednjih institutov iz ZIntPK in ZJU: nezdružljivost funkcij, dejavnosti in članstva, nasprotje interesov, omejitev poslovanja, darila, zaščita prijavitelja/žvižgačev, nadzor nad premoženjskim stanjem, protikorupcijska klavzula, lobiranje, načrt integritete ter načela kodeksov za javne uslužbence in funkcionarje.

Vsebina: (se lahko prilagodi glede na ciljno skupino)

 • kaj obsega javni sektor
 • katere funkcije, dejavnosti in članstva so nezdružljive z opravljanjem funkcije ali zaposlitvijo (poudarek na prikazu razlike med ureditvijo ZIntPK in ZJU – 100. člen)
 • kaj je javni interes in povezava s posebnimi pravili delovanja zaposlenih v javnem sektorju (poudarek na delovanju in poslovanju v skladu z načeli etike in transparentnem delovanju)
 • kaj je integriteta, kaj korupcija, kakšne so ali so lahko posledice kršitev, opustitev dolžnih ravnanj ali uresničenih tveganj
 • tveganja za kršitev integritete in korupcijska tveganja
 • minimalni standardi za krepitev integritete in preprečevanje korupcije – obravnava načel etičnih kodeksov veljavnih kodeksov za JU in uprave lokalnih skupnosti, kodeksa funkcionarjev in zakonske določbe ZIntPK
 • kako ravnati pri zahtevi za neetično ali koruptivno ravnanje
 • etična dilema in kako jo reševati
 • kako  ravnati v skladu z načeli kodeksa in spoštovati določbe zakonov za omejevanje in preprečevanje korupcijskih tveganj
 • kako s poznavanjem in uporabo institutov preprečevanja korupcije in preprečevanja ter omejevanja nasprotja interesov ter ukrepov za krepitev integritete v vsakdanjem delu in življenju do zmanjševanja in odpravljanja tveganj za kršitev integritete in korupcijskih tveganj
 • opustitev dolžnega ravnanja ter posledice in predpisane sankcije
 • meja med transparentnostjo in varstvom osebnih podatkov oziroma drugih zakonsko varovanih podatkov (osnovna načela)
 • načrt integritete in register tveganj kršitve integritete, kako lahko posameznik sodeluje pri njegovi pripravi, izvajanju, posodabljanju
 • kako upravljati oziroma obvladovati tveganja kršitev integritete in korupcijska tveganja
 • komu in kako prijaviti neskladnosti in kršitve, kdo je dobroverni prijavitelj in zaščita žvižgačev
 • predstavitve konkretnih primerov

Usposabljanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru projekta Učinkovito upravljanje zaposlenih, aktivnost Usposabljanje.

 

 

Izvajalci

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.