Izvedba postopka oddaje javnega naročila – manjše vrednosti

KLJUČNI PODATKI

KONTAKTNA OSEBA

Danijela Madjar

01 478 8573

IZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

Pošljite povpraševanje

Usposabljanje v okviru Akademije javnega naročanja je namenjeno dvigu kompetenc, specifičnih za izvedbo posamezne faze javnega naročila za profil delovnih mest – samostojni izvajalec naročil manjših vrednosti.

Cilji:

 • podrobnejša vsebina in cilji posameznega vključenega modula so opredeljeni v dokumentu programa usposabljanj - Akademija javnega naročanja, dostopnem na spletni povezavi.

Vsebina:

 • Zakonodaja

  • glavna načela javnega naročanja
  • predpisi s področja javnega naročanja na nacionalni ravni in ravni EU
  • povezana področja prava, vključno s konkurenčnim, upravnim, pogodbenim, okoljskim, socialnim in delovnim pravom ter pravicami intelektualne lastnine
  • pravna sredstva
  • pravila EU za financiranje ter proračunska in računovodska pravila EU
  • predpisi in zahteve v zvezi z bojem proti korupciji in goljufijam
 • Trajnostno javno naročanje in javno naročanje inovativnih rešitev
  • načela in standardi zelenih javnih naročil in družbeno odgovornega javnega naročanja
  • načela javnega naročanja inovativnih rešitev
  • nacionalni splošni in posamični cilji ter strategije in akcijski načrti glede inovacij
 • Strategija za javno naročanje in poznavanje posamezne kategorije
  • vrste postopkov za oddajo javnega naročila
  • značilnosti postopka, kot so obseg, trajanje in razdelitev na sklope, tehnike in instrumenti za elektronsko oddajo (npr. elektronske dražbe in katalogi ter dinamični nabavni sistemi)
  • vrste pogodb (npr. neposredni ali okvirni sporazum) in klavzule o izvedbi javnega naročila
  • strategije in analize upravljanja kategorij
  • zakonske in regulativne zahteve, ki se uporabljajo za kategorijo blaga, storitev ali gradenj
  • procesi nabave in način, kako jih uporabljati v različnih sektorjih
  • napredne tehnike in viri tržne raziskave
 • Pogajanja
  • pogajalski proces in njegovi koraki
  • pogajalske tehnike in strategije
 • Razpisna dokumentacija in tehnične specifikacije
  • skladnost z zakonodajo EU in nacionalno zakonodajo
  • oblikovanje razlogov za izključitev, pogojev za sodelovanje in meril za oddajo javnega naročila
  • upravne zahteve postopkov za oddajo javnega naročila
  • vloga in oblika tehničnih specifikacij
  • oblikovanje pogojev za sodelovanje in meril za oddajo javnega naročila in način njihove interakcije s tehničnim specifikacijami
 • Ocenjevanje ponudb
  • koraki postopka ocenjevanja
  • načela javnega naročanja
  • vloge in odgovornosti komisije za ocenjevanje

Izvajalci

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.