Javno naročanje in obvladovanje korupcijskih tveganj

KLJUČNI PODATKI

KONTAKTNA OSEBA

Irena Androjna

01 478 1871

TERMINI

IZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

Pošljite povpraševanje

Logotip ESS

 

 

 


Ciljna skupina: zaposleni v državni upravi in organih lokalnih skupnosti. 

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v javnem sektorju, ki sodelujejo pri postopkih javnega naročanja, skrbnikom pogodb, skrbnikom načrtov integritete oziroma skrbnikom registrov tveganj javnega sektorja, predvsem javnim uslužbencem v javnih zavodih, javnih agencijah in javnih skladih, ki sodelujejo, odločajo v postopkih javnih naročil, razpisih javnih sredstev; javnim uslužbencem v ministrstvih, organih v sestavi, vladnih službah in upravnih enotah, ki sodelujejo, odločajo v postopkih javnih naročil ter javnih objavah, ki vljučujejo porabo javnih sredstev; javnim uslužbencem v organih lokalne samouprave, ki sodelujejo v postopkih javnih naročil ter javnih objavah, ki vljučujejo porabo sredstev organa lokalne samouprave. 

Cilj:

 • predstavitev institutov iz ZIntPK, ZJU IN ZJN-3: načela javnega naročanja, nasprotje interesov, omejitev poslovanja, darila, zaščita prijavitelja/žvižgačev, nadzor nad premoženjskim stanjem, protikorupcijska klavzula, vrtljiva vrata (angl. revolving doors), lobiranje

Vsebina:

 • kako povečati pozornost in občutljivost javnih uslužbencev na stanja, dejanja, aktivnosti, ki lahko pomenijo kršitve integritete, ali do korupcije, oziroma do opustitve dejanj, aktivnosti, ki predstavljajo dolžna ravnanja v postopkih javnega naročanja
 • prepoznavanje tveganja kršitev integritete in tveganja korupcije pri postopkih javnega naročanja
 • zagotavljanje spoštovanje temeljnih načel integritete pri javnem naročanju v vsaki fazi postopka
 • omejitve poslovanja, nasprotje interesov, vrteča vrata, protikorupcijska klavzula v postopkih javnega naročanja in razlogi za njihovo spoštovanje
 • razlika med lobiranjem in oblikami sodelovanja s strokovno javnostjo v povezavi s postopki javnega naročanja
 • razlika med donacijo, promocijo, marketingom, lobiranjem in povezava navedenih pojmov z ustvarjanjem potreb po točno določenih storitvah in blagu
 • kako se izogniti okoliščinam, ki predstavljajo okoliščine kršitev integritete, korupcijskih tveganj, nasprotja interesov
 • veriga odgovornosti in poročanja – predstavitev konkretnih načinov
 • namen, vsebina in aktivnosti v zvezi z dolžnostmi prijave premoženjskega stanja oseb, ki sodelujejo v postopkih javnega naročanja
 • kršitev načel javnega naročanja kot tveganje za kršitev integritete in korupcijo ter krepitev integritete v vsaki stopnji postopka javnega naročanja.
 • tveganja kršitev integritete in korupcijska tveganja pri aktivnostih pred razpisom in ukrepi za njihovo obvladovanje:
  • ugotovitev potreb
  • načrtovanje, financiranje
  • definiranje naročila
  • izbira postopka
 • tveganja kršitev integritete in korupcijska tveganja v razpisnem postopku in ukrepi za njihovo obvladovanje:
  • poziv, povabilo ponudnikom
  • ocenjevanje – vrednotenje
  • izbor, oddaja naročila
 • tveganja kršitev integritete in korupcijska tveganja aktivnosti po oddaji naročila in ukrepi za njihovo obvladovanje:
  • izvajanje pogodbe
  • naročilo in plačilo
  • spletna objava pogodb iz javnega naročanja na portalu javnih naročil
 • naloga in vloga skrbnikov pogodb.

Usposabljanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, v okviru projekta UUZ, aktivnost Usposabljanje.

Izvajalci

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.