Preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku

KLJUČNI PODATKI

KONTAKTNA OSEBA

Mag. Igor Semolič

01 478 8528

TERMINI

IZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

Pošljite povpraševanje

Pooblaščena uradna oseba (iz drugega odstavka 49. člena Zakona o prekrških) mora imeti opravljen preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku, ki zajema izvrševanje pooblastil po tem zakonu in poznavanje predpisov, katerih izvrševanje nadzoruje. 

 

Pogoj za pristop k preizkusu znanja

Na preizkus znanja se lahko prijavi oseba, ki se je udeležila Strokovnega usposabljanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.

Pooblaščena uradna oseba mora imeti za vodenje postopka in izdajo plačilnega naloga najmanj peto raven izobrazbe, za izdajo odločbe o prekršku pa najmanj šesto raven izobrazbe v skladu s predpisi, ki urejajo uvedbo in uporabo klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja.

 
Prijava in odjava

 

 

Za prijavo izpolnite prijavni obrazec. Pošljite ga na gp.mju@gov.si.

Odjavo lahko pošlje odgovorna oseba oz. plačnik izpita po e-pošti na gp.mju@gov.si.

Če kandidat petnajst dni pred izpitnim rokom, na katerega se je prijavil, ne prejme obvestila o razporedu na izpit naj se obrne na koordinatorja izpita.

 

Cena in način plačila

Stroški preizkusa znanja se poravnajo po opravljanju preizkusa znanja. Naročilnica ni potrebna. DDV se ne obračuna v skladu z 8. točko 42. člena ZDDV-1.

 

  Cena
Preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku 117 EUR

 

Potek preizkusa znanja

Preizkus znanja obsega pisni in ustni del, ki se praviloma opravljata isti dan.

Pisni del preizkusa znanja se nanaša na posamezno področje, na katerem bo kandidat kot pooblaščena oseba vodil prekrškovni postopek in izdajal odločbe o prekršku ali vodil prekrškovni postopek pred izdajo odločbe o prekršku in izdajal plačilne naloge.

Pisna naloga je lahko sestavljena iz odločbe o prekršku ali plačilnega naloga, opis določenega postopka na podlagi podanega dejanskega stanja ali druga podobna naloga, s katero se preveri sposobnost praktične uporabe predpisov na področju prekrškov.

Pisni del preizkusa znanja traja največ 4 pedagoške ure (180 min).

Kandidat lahko pri pisnem delu preizkusa znanja uporablja Zakon o prekrških in morebitne druge predpise, potrebne za rešitev pisnih nalog, če tako določi član izpitne komisije. 

Med preizkusom znanja kandidat ne sme uporabljati telekomunikacijskih naprav in drugih pripomočkov, s katerimi bi preizkus znanja lahko opravil na nedovoljen oziroma nepošten način, ter se ne sme z nikomer posvetovati.

Ustni del preizkusa znanja se opravlja praviloma isti dan kot pisni del preizkusa znanja in traja največ 30 min.

Pogoj za pristop kandidata k ustnemu delu preizkusa znanja je, da je izpitna komisija njegovo pisno nalogo ocenila z oceno »uspešno«. Obsega zagovor pisnega dela preizkusa znanja in poznavanje določb Zakona o prekrških.

Uspeh preizkusa znanja izpitna komisija ocenjuje z oceno »uspešno« ali »neuspešno«. Preizkus znanja opravi kandidat, ki je uspešno ocenjen iz pisnega in ustnega dela izpita. 

 

Program preizkusa znanja

Vsebino preizkusa znanja najdete na povezavi prilogi 2 Uredbe o vrsti izobrazbe, strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.

 

Pravna podlaga

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.