Usposabljanje za uslužbence upravnih enot - matičarje (Usposabljanje za matičarje)

KLJUČNI PODATKI

KONTAKTNA OSEBA

Grega Sodja

01 478 88 83

IZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

Pošljite povpraševanje

Usposabljanje je namenjeno uslužbencem upravnih enot, ki opravljajo delo matičarjev (vpisujejo spremembe osebnega statusa v matični register, izdajajo listine iz matičnega registra itd.) in ki vodijo postopke, povezane z osebnim statusom posameznika, kot so npr. sprememba osebnega imena, postopki v zvezi z državljanstvom itd.

Dovolite, da pojasnimo, da matičar ni samo oseba, ki lahko sklene zakonsko zvezo, ampak so njegove pristojnosti veliko širše. Te pristojnosti določajo npr. Zakon o matičnem registru, Družinski zakonik, Zakon o dedovanju. Besedi matičarka oziroma matičar označujeta uslužbenko oziroma uslužbenca upravne enote, ki ima pooblastilo načelnika upravne enote, da lahko opravlja delo matičarja. Včasih je moral tisti, ki je bil zaposlen na področju upravnih notranjih zadev, opraviti posebno usposabljanje in izpit za matičarja. Sedaj je v pristojnosti načelnikov upravnih enot, da svojim zaposlenim, ki bodo opravljali naloge, povezane z matičnim registrom, sklepanjem zakonskih zvez itd., podelijo pooblastilo za delo matičarja. Posebni pogoji pa več niso predpisani.

Usposabljanje poteka na daljavo v aplikaciji MS Teams.

Cilj:

 • dopolniti znanje s področja matičnih zadev in drugih predpisov, ki vplivajo na osebni status posameznika in usposobiti udeležence za praktično delo


Vsebina:

 • zgodovina matičnih knjig,
 • prikaz predpisov, ki so v preteklosti urejali področje osebnega statusa posameznika,
 • vsebina in vodenje matičnega registra,
 • osebni status posameznika, matična dejstva in spremembe, ki vplivajo podatke v matičnem registru (rojstvo,
 • starševstvo, osebno ime, državljanstvo, posvojitev, zakonska oziroma partnerska zveza, smrt),
 • upravni postopki v povezavi s spremembami osebnega statusa posameznika (sprememba osebnega imena,
 • sklenitev zakonske oziroma partnerske zveze izven uradnih prostorov, sprejem v državljanstvo, odpust iz državljanstva, ugotovitev državljanstva, spremembe že vpisanih podatkov v matičnem registru, ugotovitev smrti itd.),
 • overitev listin v mednarodnem prometu,
 • mednarodno zasebno pravo,
 • varstvo osebnih podatkov v povezavi z matičnim registrom,
 • informacije o tuji zakonodaji na področju osebnega statusa in primeri iz tujine.

Izvajalci

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.