Strokovni izpit za inšpektorja

KLJUČNI PODATKI

KONTAKTNA OSEBA

Mag. Igor Semolič

01 478 8528

TERMINI

IZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

Pošljite povpraševanje

Opravljen strokovni izpit za inšpektorja je eden od pogojev za imenovanje za inšpektorja.

Strokovni izpit za inšpektorja sestavljajo področja upravnega postopka in upravnega spora, postopka vodenja in odločanja o prekrških ter postopka inšpekcijskega nadzora, tako da program izpita obsega dva sklopa:

  1. inšpekcijski upravni postopek z upravnim sporom in
  2. inšpekcijski prekrškovni postopek s sodnim nadzorom.

 

Pogoj za pristop k izpitu

Na izpit se lahko prijavi oseba, ki ima pridobljeno najmanj 1. bolonjsko stopnjo oz. specializacijo po višješolskih programih oz. visoko strokovno izobrazbo.

 

Priznanje izpita ali dela izpita

Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje ali preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za VI. raven izobrazbe, in se zanj v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, šteje, da je opravil del strokovnega izpita za inšpektorja, ki po vsebini ustreza opravljenemu strokovnemu izpitu, opravlja pisni del izpita samo iz vsebinskega sklopa, ki ga še ni opravil.

Kandidat, ki je opravil strokovni izpit iz upravnega postopka druge stopnje in preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku za VI. raven izobrazbe, in se zanj v skladu z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor, šteje, da je opravil del strokovnega izpita za inšpektorja, ki po vsebini ustreza opravljenemu strokovnemu izpitu, opravlja samo ustni del strokovnega izpita.

 

Če ste opravili strokovni izpit za inšpektorja, se šteje, da imate opravljen tudi:

  • strokovni izpit iz upravnega postopka in
  • preizkus znanja za vodenje in odločanje v prekrškovnem postopku.

Prijava in odjava

Za prijavo izpolnite prijavni obrazec in ga pošljite na gp.mju@gov.si.

Odjavo lahko pošlje odgovorna oseba oz. plačnik izpita po e-pošti na gp.mju@gov.si.

Rok za prijavo je najkasneje 30 dni pred datumom izpita; rok za odjavo je najkasneje 7 dni pred datumom izpita.

Če kandidat deset dni pred izpitnim rokom ne prejme obvestila o izpitu, naj se obrne na koordinatorja izpita.

Cena in način plačila izpita

Stroški izpita se poravnajo po opravljanju strokovnega izpitaNaročilnica ni potrebna. DDV se ne obračuna v skladu z 8. točko 42. člena ZDDV-1.

 

    cena

celotni izpit

144,00 EUR

cena izpita, če je kandidat oproščen enega področja

133,00 EUR

cena izpita, če je kandidat oproščen  dveh področij

122,00 EUR 

 

Potek izpita

Strokovni izpit za inšpektorja obsega pisni in ustni del. Ustni del izpita se opravlja praviloma isti dan kot pisni del.

Pisni del izpita zajema izdelavo dveh pisnih nalog, na podlagi katerih se preveri praktična usposobljenost kandidata za samostojno pripravo:

  • pisnega akta, ki nastaja pri vodenju inšpekcijskega upravnega postopka (ena naloga)
  • pisnega akta, ki nastaja pri vodenju inšpekcijskega prekrškovnega postopka (ena naloga).

Pisni del izpita traja največ pet pedagoških ur (225 min), ne glede na to, ali ima kandidat eno ali dve pisni nalogi.

Kandidat lahko pri pisnem delu izpita uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku, Zakon o prekrških, Zakon o inšpekcijskem nadzoru in morebitne druge predpise, potrebne za rešitev pisnih nalog, če tako določi član izpitne komisije. 

Med izpitom kandidat ne sme uporabljati telekomunikacijskih naprav in drugih pripomočkov, s katerimi bi izpit lahko opravil na nedovoljen oziroma nepošten način, ter se ne sme z nikomer posvetovati.

Če se po pregledu pisne naloge ugotovi, da je kandidat strokovno usposobljen za samostojno pripravo pisnih aktov, ki nastajajo pri vodenju inšpekcijskega upravnega postopka in inšpekcijskega prekrškovnega postopka, je ocenjen z oceno »uspešno« in nadaljuje z ustnim delom izpita. Ustni del izpita se opravlja praviloma isti dan kot pisni del. V nasprotnem primeru je ocenjen z oceno »neuspešno« in ustnega dela izpita ne opravlja.

Ustni del strokovnega izpita zajema posebnosti inšpekcijskega upravnega postopka in inšpekcijskega prekrškovnega postopka, kot jih določa zakon, ki ureja inšpekcijski nadzor.

Ustni del izpita traja največ 45 minut.

 

Program izpita

Program izpita je v prilogi 1 Pravilnika o strokovnem izpitu za inšpektorja.

 

Pravna podlaga

 

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.