Strokovni izpit iz upravnega postopka

KLJUČNI PODATKI

KONTAKTNA OSEBA

Magdalena Cvetkova

01 478 8906

TERMINI

IZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

Pošljite povpraševanje

Izpit so dolžne opraviti uradne osebe, zaposlene v državnih organih, organih lokalnih skupnosti in nosilcih javnih pooblastil, kadar v upravnih zadevah odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov, pravnih oseb in drugih strank, ter v primerih, ko izvajalci javnih služb odločajo o pravicah ali obveznostih uporabnikov njihovih storitev. 

Strokovni izpit iz upravnega postopka se opravlja za prvo ali drugo stopnjo. 

Izpiti potekajo vsak mesec. Izpitni roki so objavljeni približno mesec dni pred datumom izpita.

Prijava je možna do zapolnitve mest oz. najkasneje 15 dni pred datumom izpita.

 

 

Pogoji za pristop k izpitu

Na izpit se lahko prijavi vsak, ne glede na stopnjo ali smer izobrazbe. 

Kandidat lahko opravlja izpit 2. stopnje brez prej opravljenega izpita 1. stopnje.

STOPNJE OPRAVLJANJA IZPITA PO POSLANI PRIJAVNICI NI MOŽNO SPREMINJATI!

 

Priznanje izpita

Če ste opravili Strokovni izpit za inšpektorja ali Pravniški državni izpit, se šteje, da imate opravljen tudi strokovni izpit iz upravnega postopka 2. stopnje.

 

Prijava in odjava

 

Za prijavo izpolnite PRIJAVNI OBRAZEC. Pošljite ga na gp.mju@gov.si.

Avtomatska povratnica, ki jo boste prejeli po poslani prijavnici, velja kot potrditev prijave. V primeru, da vas na izbrani termin izpita ne bi mogli uvrstiti, vas bomo o tem pravočasno obvestili.

Hkrati se lahko prijavite samo na en izpitni rok.

Odjavo lahko pošlje odgovorna oseba oz. plačnik izpita najkasneje 7 dni pred datumom izpita po e-pošti na gp.mju@gov.si.

Če kandidat 10 dni pred izpitnim rokom, na katerega se je prijavil, ne prejme obvestila o razporedu na izpit, naj se obrne na koordinatorja izpita.

 

Cena in način plačila

Stroški izpita se poravnajo po opravljanju strokovnega izpitaNaročilnica ni potrebna. DDV se ne obračuna v skladu z 8. točko 42. člena ZDDV-1.

  cena 
Celotni izpit 117 EUR
Za neposredne uporabnike državnega proračuna 0

 

Za neposredne uporabnike državnega proračuna (ministrstva, organi v sestavi ministrstev, upravne enote, vladne službe, drugi državni organi) je opravljanje izpita brezplačno.

 

Stopnja izpita

Oseba mora opraviti izpit prve stopnje za vodenje postopkov na prvi stopnji, odločanje v enostavnih upravnih zadevah iz 3. člena Uredbe o izobrazbi in strokovnem izpitu za vodenje in odločanje v upravnem postopku (Uradni list RS, št. 12/13) ter vodenje in odločanje v postopkih upravne izvršbe. Oseba mora opraviti izpit druge stopnje za vodenje in odločanje v upravnih zadevah. 

 

Potek izpita

Izpit obsega pisni in ustni del, ki se praviloma opravljata isti dan.

Pisni del izpita zajema izdelavo pisne naloge, na podlagi katere se preveri praktična usposobljenost kandidata za samostojno pripravo pisnih aktov, ki nastajajo pri vodenju postopka ali odločanju. Pisni del izpita traja največ štiri pedagoške ure.

Kandidat lahko pri pisnem delu izpita uporablja Zakon o splošnem upravnem postopku in morebitne druge predpise, potrebne za rešitev pisne naloge, ki jih zagotovi izvajalec izpita.

Med izpitom kandidat ne sme uporabljati telekomunikacijskih naprav in drugih pripomočkov, s katerimi bi izpit lahko opravil na nedovoljen oziroma nepošten način, ter se ne sme z nikomer posvetovati.

Ustni del izpita se opravlja za pisnim delom in obsega preizkus znanja (teoretična vprašanja) po programu glede na stopnjo izpita (1. ali 2.), za katero se opravlja izpit.

Če izpitna komisija na podlagi pisne naloge oceni, da kandidat ni strokovno usposobljen za samostojno vodenje oziroma odločanje v upravnem postopku, ne nadaljuje z ustnim delom izpita. Ustni del izpita lahko traja največ 30 minut

 

Program izpita

Vsebino strokovnega izpita najdete na povezavi Program izpita za 1. in 2. stopnjo.

 

Izpitna prevedba

Zakonske določbe glede priznavanja in izpitnih prevedb najdete na povezavi

 

Pravna podlaga

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.