Osnovne statistične metode za potrebe podatkovne analitike

KLJUČNI PODATKI

KONTAKTNA OSEBA

Ana Pance

01 478 8622

IZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

Pošljite povpraševanje

Usposabljanje je namenjeno zaposlenim v državni upravi in organih lokalne skupnosti, ki želijo spoznati osnovne statistične metode.

Usposabljanje poteka na daljavo in je zato razdeljeno na dva dneva. Za pridobitev potrdila je udeležba obvezna na obeh razpisanih terminih.

 

Cilj:

 • Udeleženci bodo po končanem izobraževanje znali pripraviti ustrezne statistike in grafične prikaze glede na tip zbranih podatkov ter rezultate interpretirati.
 • Poznali bodo razliko med populacijo in vzorcem ter v čem se razlikujejo analize in interpretacije podatkov zbranih na vzorcu oz. populaciji.
 • S pomočjo t-testov bodo znali primerjati populacijska povprečja.
 • Znali bodo raziskati povezanost tako opisnih kot številskih spremenljivk ter v primeru številskih podatkov tudi izdelati napoved na podlagi regresijskega modela.
 • S pomočjo multivariatne metode razvrščanja v skupine bodo znali poiskati najustreznejše število skupin s podobnimi enotami glede na proučevane lastnosti ter tudi raziskati lastnosti dobljenih skupin.

Vsebina:

 • Opisna statistika (Mere pozicije, srednjih vrednosti, razpršenosti)

 • Analitična statistika (populacija in vzorčenje, intervali zaupanja, testiranje hipotez)

 • Primerjava povprečij: t-testi (t-test povprečja za en vzorec, t-test razlike povprečij za neodvisna vzorca, parni t-test)

 • Povezanost dveh spremenljivk (Hi-kvadrat test, Pearsonov koeficient in Spearmanov koeficient korelacije)

 • Enostavna linearna regresija

 • Osnove razvrščanja v skupine

Usposabljanje sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru projekta Učinkovito upravljanje zaposlenih, aktivnost Usposabljanje.

 

Izvajalci

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.