Usposabljanje za vodenje v upravi

KLJUČNI PODATKI

KONTAKTNA OSEBA

Program je še vedno v fazi prenove. Izvedba bo kjub temu zaključena do poletja. Do objave terminov lahko oddate prijavo interesa na povezavo: https://gov-ankete.si/a/74 in obvestili vas bomo takoj, ko bodo termini razpisani.

Program je namenjen vodjem organov državne uprave in vodjem občinskih uprav.

Sestavljen je iz 15 samostojnih modulov. Prvih šest sestavlja obvezni program za najvišje vodilne javne uslužbence, ki ga morajo opraviti v skladu z Zakonom o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3 s spremembami) in Uredbo o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03 s spremembami). Obvezni del programa se konča z zaključno delavnico, na kateri udeleženci predstavijo svojo zaključno nalogo. 

Vodje srednjih in nižjih ravni se lahko udeležujejo posameznih usposabljanj tako iz obveznega kot iz neobveznega programa po lastni izbiri (razen zaključne delavnice).

Temeljni namen programa je oblikovanje vloge vodilnega javnega uslužbenca, ki uresničuje usmeritve Strategije razvoja javne uprave 2015–2020 (v nadaljevanju Strategija). Program je usmerjen v spreminjanje upravne kulture in pomeni korak k boljši kakovosti izvajanja funkcij države. 

Splošni cilji programa so:

  • pridobiti kompetence za profesionalno in učinkovito vodenje;
  • graditi prihodnost organizacije na vzpostavitvi dobrih medosebnih odnosov in zaupanja v organizaciji;
  • spodbuditi zavedanje o pomembnosti upravljanja sprememb za hitro in uspešno odzivanje javne uprave na zahteve okolja;
  • poudariti uvajanje inovativnosti v javni upravi;
  • okrepiti zavedanje o odgovornem, odprtem in transparentnem delovanju javne uprave, ničelna toleranca do korupcije in krepitev integritete;
  • ozavestiti pomen vlaganja v človeški kapital, ki je osnovni dejavnik uspeha organizacije;
  • povečati ugled javne uprave v družbi.

 

Obvezna usposabljanja

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo spletne strani Upravne akademije potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več o piškotkih najdete v splošnih pogojih uporabe.